تازه چه خبر !
مانيتور الجی با مدل جديد رويايی

 

 

19" 

 

L1900J

 

  رويايي- مدل جدید الجی

  • با شکوه و مجلل

  • نور ملايم قرمز در پايه

  • مجهز به تکنولوژي DFC 

  • زاويه ديد بسيار  وسيع

  • زمان پاسخدهي بسيار سريع

  • مجهز به موتور پردازش تصوير

 


 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥ - ghafal