تازه چه خبر !
گزيده کلام

خداوند به افراد ثابت قدم و با پشتکار کمک میکند .          قرآن کریم

آغاز کردن مهم ترین بخش کار است.                               پلاتو

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥ - ghafal