گزيده کلام

خداوند به افراد ثابت قدم و با پشتکار کمک میکند .          قرآن کریم

آغاز کردن مهم ترین بخش کار است.                               پلاتو

/ 0 نظر / 8 بازدید