روش حل مسئله

آيا تا بحال داركوب ديده ايد! اين پرنده نسبتاً كوچك چنان سوراخهاي عميقي در بعضي از درختان ايجاد مي كند كه اگر شما بخواهيد مانند آن را با ابزار ابتدايي درست كنيدكار بسيار سختي خواهد بود حال آن كه نيروي بدني شما كجا ، قدرت و جثه داركوب كجا؟ عملكرد سؤال در حيطه تفكر را مي توان به نوك داركوب تشبيه كرد . نوك جادويي و قدرت اين پرنده حتي مي تواند به بدنه سفينه هاي فضايي نيز صدمه بزند. سازمان فضايي آمريكا هر ساله چندين ميليون دلار را صرف جبران خسارت هايي مي كند كه داركوب ها به تجهيزات و سفينه هاي آنها وارد مي كنند.

در حيطه ذهن و تفكر، سؤا ل همانند نوك داركوب مي ماند سخت ترين مسائل و پيچيده ترين آنها را مي توان با سؤالات راهبردي تجزيه و تركيب كرد يا راهي براي حل آن پيدا كند.

اگر مسئله را ( چه پيچيده و چه ساده) همانند يك شيء سخت در نظر بگيريم سؤالات همانند نوك داركوب اند كه راهي را براي ورود به مسئله يا تنه درخت باز مي كنند. وقتي شما وارد مسئله
مي شويد گويي از درون آن باخبريد. مثل اين است كه شما تا قبل از اين اتاق تاريك داشتيد كه به هيچ عنوان نمي دانستيد درون آن چيست و صرفاً از آن مي ترسيديد.

اما الان، وقتي راه هاي ورود به آن باز شده اند، گويي شمع هاي كوچكي در چند جاي اتاق روشن است. پس شناخت شما از داخل اتاق بيشتر شده است و درست به اندازه اي كه نور در اتاق است ترس شما هم از‌ آن كمتر مي شود. ترس ما از ناشناخته هاست. از چيزي كه شناخت داشته باشيد هرگز نمي ترسيد يا اينكه خيلي نمي ترسيد.

داركوب را فراموش نكنيد اين الگوي مناسبي براي پيدا كردن راه هاي ورود به مسئله است. داركوب يكبار براي هميشه به نقطه مورد نظر نوك نمي زند. بلكه مدام نوك مي زند و حركتي تدريجي دارد. شما نيز مي توانيد در شروع از همين روش براي يادگيري و فهم سؤال سازي استفاده كنيد. سؤالات انبوه و فعلاً غير متمركز.

اگر شما بخواهيد وارد مسئله اي شويد، بايد بتوانيد درب هاي مسئله را پيدا كنيد. هر مسئله اي
( در حيطه تفكر) راه هاي ورود دارد كه شما مي توانيد از طريق آن به داخل مسئله رفته آن را حل كنيد و اگر مسئله شكل مانع يا خط داشته باشد.آن را شناسايي كرده و از آن بگذريد يا از ميان برداريدش، قبل از اين كه وارد توضيح كاربردي و روش هاي عملي سؤال سازي شويم بهتر است بيشتر در ارتباط با اهميت و ضرورت سؤال در تفكر بگوييم.

اين موضوع از آن جهت قابل طرح است كه برخي از اصول پايه اوليه را در كاربرد سؤال سازي
مي توان در بيان نقش و اهميت سؤال بيان كرد.

علاوه بر مثال نقش سؤال به عنوان نوك داركوب در مسئله، مي توان نقش كاربرد سؤال يا
سؤال ساز استفاده مي كند، مورد ارزيابي قرار داد. با توجه به ويژگي خلاء سازي سؤال در ذهن و ايجاد شرايطي براي دريافت و درك جواب مي توان يك ذهن پرسشگر را يك ذهن باز، غير شرطي و نسبتاً غير خطي دانست. براي يك متفكر پارامترها يكسان ارزيابي نمي شوند چون سؤالات گوناگونند و ابعاد مختلفي از مسئله مورد بررسي قرار مي گيرند. اين ابعاد در اشكال مختلف پديدار مي شوند و بنابراين مي توان اين نتيجه را گرفت.

كسي كه پرسشگر است و از سؤال براي راهبرد تفكر خود استفاده مي كند ، هيچگاه در برابر
مسئله هاي گوناگون متوقف نمي شود چرا كه مشكل اساسي اغلب مردم براي حل مسئله اين است كه وقتي از يك راه، سعي در حل كردن مسئله دارند و آن يك راه پاسخگو و گشاينده نيست. از تكرارش خسته شده آن را رها مي كنند. اما يك پرسشگر حتي بدون آنكه از اين موضوع آگاه باشد از پرسش ها به شكل درست استفاده كند در برابر مسائل متوقف نمي شود.

آنچه كه رخ مي دهد چنين است هر مسئله درهاي متفاوتي دارد، بعضي درها باز شدني اند و بعضي بازنشدني. به عنوان مثال برخي از مسائل با توجه به جنسيت و سنخيت اقتصادي خود، چنانند كه لازم است براي حل آنها از درهاي هم سنخ وارد شد.

براي حل مسئله بايد از درهاي بازشدني آن وارد شد و گرنه رفتن راههاي ناهموار و درهاي بسته در مسئله، شما را به هيچ نتيجه اي نخواهد رساند. يك پرسشگر حتي اگر اين مسئله را نداند، خود به خود با سؤال هايش درهاي مسئله را مي زند، آنقدر تا به در باز برسد و سپس وارد شود.

برخي مسائل را با سؤالات خلاق مي توان حل كرد برخي را با سؤالات انفعالي و برخي را با سؤالات انتقادي، سؤالات راهبردي اغلب ذهن را به تفكر استراتژيك كشانده و نگاه مديريتي و كل نگر را تقويت كرده و مي توان مسئله را از بالاتر ديده و آن را حل كرد.

بنابراين اگر شما انواع روشهاي سؤال سازي را بدانيد خود به خود انواع روشهاي تفكر را ياد
گرفته ايد. انواع روشهاي تفكر هم لازم و ضروري اند. براي حل انواع مسائلي كه شما در طول زندگي با آن برخورد مي كنيد.

حال بايد از كجا شروع كرد؟

پيشنهاد مي شود سؤال سازي را از ابتدا با سؤالات انبوه در موضوع شروع كنيد. دفترچه سؤال داشته باشيد هر مسئله اي را كه با آن برخورد مي كنيد در دفترچه يادداشت كرده و پيرامون آن سؤال بسازيد سعي كنيد سؤالات را فيلتر نكنيد و در گام اول تعداد سؤالات را بالا ببريد. اين كار باعث مي شود كه اولا تفكر را به صورت مكتوب تجزيه كنيد و ثانياً ذهن خود را نسبت به سؤال ساختن آماده سازيد. اغلب مردم نسبت به سؤال كردن واكنش هاي ناهماهنگ و سختي بروز مي دهند، گروهي فكر مي كنند كه سؤال كردن علامت ناداني در موضوع است. حاضرند قيافه انسانهاي فهميده و آگاه را بگيرند و از سؤال كردن بپرهيزند. حاضرند نسبت به موضوع نادان باشند، اما سؤال نپرسيد بنابراين بايد گفت كه پرسشگري از نشانه هاي انسان دانا و يك ذهن پوياست.

نوشتن سؤالات ،‌ باعث مي شود كه ذهن شما از شروطي كه براي خود در برابر سؤال كردن گذاشته است دست بردارد و آزادانه تر به سؤال بپردازيد.

يك مدير متفكر براي حل مسائل شركت خود تنها به يك روش اكتفا نمي كند . مديران موفق براي حل مسايل خود قطعاً بيش از يك روش دارند چون مسائل گوناگون اند.

 در روش سؤال سازي،  در برخورد با مسائل ذهن خود را در انواع تفكر فعال كنيد و سؤالاتي از جنس انواع تفكر بسازيد. يعني گروهي از سؤالات را در تفكر انتقادي بسازيد، به تجزيه و تحليل كار پرداخته و نگرشي جزيي و نقدآميز داشته باشيد.

گروهي از سؤالات را در تفكر خلاق بسازيد ديدگاه نو در موضوع وارد كنيد و موضوع مسئله را از زوايايي ببينيد كه تا به حال نديده اند. برخي از سؤالات را از ديدگاه تفكر انفعالي ببينيد. قضاوتي نكنيد و صرفاً موضوع را ارزيابي كنيد.

سؤالاتي كه در تفكر استراتژيك مي پرسيد، سؤالاتي هستند راهبردي، كلي و متمركز بر هدف. همچنين با اين روش ساير انواع روشهاي تفكر را نيز تجربه كنيد.در واقع اگر بتوانيد در انواع روشهاي سؤال پرسيدن تبحر پيدا كنيد در انواع روشهاي تفكري متبحر شده ايد.

بنابراين با گسترش اين شيوه هاي تفكري به ويژه در انواع سؤالات مي توانيد ابعاد مسئله را باز كرده و به شناخت بيشتري برسيد.

شاد و موفق باشيد

                                                            

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
مرضيه

راستی سلام يادم رفت.... سلام

مرضيه

من که تا حالا دارکوب نديدم اما حق با شماست،ما هر وقت به يه مشکلی بر ميخوريم،اولين کاری که ميکنيم اينه که صورت مسئله يا همون سوالهايی که شما گفتيد رو پاک ميکنيم... در صورتی که بايد به قول شما سوال رو گسترش بديم... شاد و موفق باشيد...

محمد رضا

سلام خيلی زيبا بود... موفق باشيد،عمو جون.... در ضمن تبريک....

پريا

سلام خیلی زیبا بود